773 277 210
info@spolehlivyweb.cz

Podmínky služby

I. Nezávaznost a info o provozovateli

Zákazník se poptávkou přes web k ničemu neuvazuje. Poptávka je nezávazná. Zákazník může svou poptávku odmítnout.

Tento web provozuje Jarmila Pačinková, IČ: 70262195, Luhačovská 314, Uherský Brod - Újezdec, PSČ: 68734, evidující živnostenský úřad: MěÚ Uherský Brod, odbor živnostenský (dále jen Provozovatel).

II. Definice služby Tvorba webových stránek

Služba tvorba webových stránek popsaná na straně http://www.spolehlivyweb.cz/tvorba-webu zahrnuje přesměrování na e-mail ve tvaru info@vaseadresa.cz, kodérské práce, vložení dodaného textu a fotografií, fotogalerii, nastavení barev, nastavení tlačítek, kontaktní formulář, responzivní design, zákaznickou podporu - chat, maximální počet stran je 12. Web není dodáván s administrací (to nám umožňuje držet výhodnou cenu webu). Pokud bude mít zákazník požadavek na rozsáhlejší web nebo dodatkové služby je možné se s Provozovatelem dohodnout na tvorba za individuální podmínek a ceny podle rozsahu požadovaného webu.

III. Definice služby Správa a provoz webových stránek

Služba správa webových stránek popsaná na straně http://www.spolehlivyweb.cz/cenik zahrnuje prodloužení adresy .cz a webhostingu na 1 rok. Drobné úpravy na webu (v rozsahu 10 úprav pro nahrání nebo smazání až fotografií a 10 úprav pro nahraní nebo úprava nebo smazní textu), pohotovost při výpadku (kontaktujeme Vás nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání požadavku), pohotovost při požadavku změny (kontaktujeme Vás nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání požadavku), zákaznická podpora (kontaktujeme Vás nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání požadavku). Vše po období 1 roku. Další prodloužení této služby je možné za poplatek (uvedený v ceníku 3 500 Kč / rok).

IV. Právo a povinnosti provozovatele

Provozovatel vytvoří web dle požadavků zákazníka v rosahu a za cenu uvedenou na tomto webu do 10 pracovních dnů od úhrady poloviny ceny za tvorbu webu (při ceně 5 500 Kč za web je to 2 750 Kč). V případě individuálních požadavků dle dohody.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poptávku. V tom případě musí informovat o tomto odmítnutí telefonicky nebo na e-mail.

V. Právo a povinnosti zákazníka

Zákazník dodá Provozovateli obsah (text a fotografie) pro naplnění webu. Dodaný obsah musí být v souladu s předpisy a zákony České republiky.

Zákazník uhradí 1. část ceny (polovina tj. 2 750 Kč) před tvorbou webu. 2. polovinu ceny (2 750 Kč) je zákazník povinný doplatit do 14 kalendářních dnů od dokončení webu, o kterém bude informován elektronickou poštou. V případě, že druhá část platby nebude uhrazena, má provozovatel právo web pozastavit.