info@spolehlivyweb.cz

Podmínky služby

I. Nezávaznost a info o provozovateli

Zákazník se poptávkou přes web k ničemu neuvazuje. Poptávka je nezávazná. Zákazník může svou poptávku odmítnout.

Tento web provozuje Jarmila Pačinková, IČ: 70262195, Luhačovská 314, Uherský Brod - Újezdec, PSČ: 68734, evidující živnostenský úřad: MěÚ Uherský Brod, odbor živnostenský (dále jen Provozovatel).

II. Definice služby Tvorba webových stránek

Služba tvorba webových stránek popsaná na straně http://www.spolehlivyweb.cz/tvorba-webu zahrnuje přesměrování na e-mail ve tvaru info@vaseadresa.cz, kodérské práce, vložení dodaného textu a fotografií, fotogalerii, nastavení barev, nastavení tlačítek, kontaktní formulář, responzivní design, zákaznickou podporu - chat, maximální počet stran je 12. Web není dodáván s administrací (to nám umožňuje držet výhodnou cenu webu). Pokud bude mít zákazník požadavek na rozsáhlejší web nebo dodatkové služby je možné se s Provozovatelem dohodnout na tvorba za individuální podmínek a ceny podle rozsahu požadovaného webu.

III. Definice služby Správa a provoz webových stránek

Služba správa webových stránek popsaná na straně http://www.spolehlivyweb.cz/cenik zahrnuje prodloužení adresy .cz a webhostingu na 1 rok. Drobné úpravy na webu (v rozsahu 10 úprav pro nahrání nebo smazání až fotografií a 10 úprav pro nahraní nebo úprava nebo smazní textu), pohotovost při výpadku (kontaktujeme Vás nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání požadavku), pohotovost při požadavku změny (kontaktujeme Vás nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání požadavku), zákaznická podpora (kontaktujeme Vás nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání požadavku). Vše po období 1 roku. Další prodloužení této služby je možné za poplatek (uvedený v ceníku 3 500 Kč / rok).

IV. Právo a povinnosti provozovatele

Provozovatel vytvoří web dle požadavků zákazníka v rosahu a za cenu uvedenou na tomto webu do 10 pracovních dnů od úhrady poloviny ceny za tvorbu webu (při ceně 5 500 Kč za web je to 2 750 Kč). V případě individuálních požadavků dle dohody.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poptávku - telefonicky, na e-mail nebo prostřednictvím neodpovězení na poptávku do 10 pracovních dnů od odeslání poptávkového formuláře.

V. Právo a povinnosti zákazníka

Zákazník dodá Provozovateli obsah (text a fotografie) pro naplnění webu. Dodaný obsah musí být v souladu s předpisy a zákony České republiky.

Zákazník uhradí 1. část ceny (polovina tj. 2 750 Kč) před tvorbou webu. 2. polovinu ceny (2 750 Kč) je zákazník povinný doplatit do 14 kalendářních dnů od dokončení webu, o kterém bude informován elektronickou poštou. V případě, že druhá část platby nebude uhrazena, má provozovatel právo web pozastavit.

VI. Informace o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu uvedený ve článku I. zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefon. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro tvorbu nabídky služeb. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou provozovatel zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a provozovatelem, nejdéle 6 měsíců od vaší poptávky, pokud neudělíte provozovateli souhlas k dalšímu zpracování. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy provozovatele nepřevažují nad vaší ochranou soukromí, případné žádat kopii těchto osobních údajů, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.